Нормативно-правова база

Конституція України.

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти».

 

Постанова Кабінету Міністрів України  23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».

 

Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778.

 

Закон України «Про освіту».

 

Наказ Міністерства освіти і науки України  № 1239 від 28 серпня 2013 року «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності».

 

 

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 №423 «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності».

 

Наказ Міністерства освіти і науки України № 732 від 20.12.2002 року «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 8 січня 2003р.за №9/7330, зі змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства освіти і науки від 05.02.2003р. №61, від 15.10.2004р. №797 та від 19.05.2008р. №432.

 

Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-349 від 20 травня 2013 року «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року».

 

Лист Міністерства освіти і науки України від  15.07.13р. № 1/9-493 «Про орієнтовний перелік навчально - методичного забезпечення базових дисциплін у 2-х та 5-х класах  загальноосвітніх  навчальних закладів».

 

Лист Міністерства освіти і науки України  від 30.05. 2013 р №  1/9-383 «Про організацію навчально-виховногопроцесу в початкових класах загальноосвітніхнавчальних закладів у 2013/2014 навчальному році».

 

Лист Міністерства освіти і науки України  від 24.05.13р №  1/9-368   «Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх  навчальних закладів і вивчення  базових дисциплін в основній школі».

 

Лист Міністерства освіти і науки України  від № 1/9-503 від 18.07.2013 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу  в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу».

 

Лист Міністерства освіти і науки України  від 08.07.13 р. №  1/9-479 «Про діяльність психологічної служби у 2013/2014 навчальному році».

 

Лист Міністерства освіти і науки України  від № 1/9-480 від 08 липня 2013 року  «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році».

 

Лист Міністерства освіти і науки України  № 1/9-503 від 18.07.2013 "Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу".

 

Лист Міністерства освіти і науки України  № 1/9-497 від 17.07.2013 "Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів".

 

Лист Міністерства освіти і науки України  17.07.2013 № 1/9-498 "Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань розроблення інструкцій з безпеки проведення навчально-виховного процесу в кабінетах природничо-математичного напряму.

 

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.06.2008 року за № 498/15189.

 

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів (інструктивно - методичний лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-61від 06.02.2008р.).

 

Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» (наказ Міністерства освіти і науки України №186 від 17.03.2008р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.04.2008 р. за № 279/14970), лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.03.2012 №1/9-179 «Щодо положення про золоту та срібну медаль».

 

Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», затвердженого наказом МОН 11.12.2000 №579, (у редакції наказу МОНмолодьспорту України від 07.02.2012р. №115, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.02.2012 р. за №271/20584).

 

Інструкція про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 р. №319, зареєстрована Міністерством юстиції України 06.05.2008 р. за №383/15074.

 

Порядок замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку документів про освіту для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджений Міністерством освіти і науки України 30.08.2001 р. №615, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.10.2007 р. за №1129/14396.