Річний план закупівель

 

                                                           Річний план закупівель

                                                               на 2014 рік

02141396   Відділ  освіти Могилів-Подільської районної державної адміністрації Вінницької області

(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 

Предмет

закупівлі

Код  КЕКВ

(для  бюдже- тних  кош

тів )

 

Джере

ло

Фінан су

вання

Очіку

вана

вар

тість пред

ме та

заку

пів лі

Процедура закупівлі

Орієнтовний

початок   проведен ня

процедури закупівлі

Підрозділ (и)

(особа (и)),  яких

планується

залучити  до

 підготовки

документації

конкурсних торгів

( запиту  цінових пропозицій,

кваліфіка- ційної

документації )

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

19.20.2

Паливо рідинне та газ ;

оливи мастильні

( бензини моторні,

паливо дизельне )

2210

Місцевий

бюджет

 

Відкриті

торги

Лютий-березень


2014 року

 

Розділ IV Закону України

"Про здійснення державних

закупівель"

35.11.1

Енергія електрична

(активна електро- енергія,

реактивна електро-

енергія)

2273

Місцевий

бюджет

Держа- вний бюджет

 

Закупівля в одного

учасника

Лютий 2014 року

 

п.2. ч. 2. ст..39  Закону

України "Про здійснення

державних закупівель"

05.10.1

Вугілля кам'яне (вугілля

кам'яне )

2275

Місцевий

бюджет

 

Відкриті

торги

Березень

–квітень 2014 року

 

Розділ IV Закону України

"Про здійснення державних

закупівель"

02.20.1

Деревина необроблена

(деревина паливна

твердих порід , деревина

паливна м'яких порід  )

2275

 

Місцевий

бюджет

 

Відкриті

торги

Березень

 –квітень 2014року

 

Розділ IV Закону України

"Про здійснення державних

закупівель"

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів  від  10  лютого   2014 року

 

Голова комітету з конкурсних торгів:                Корсовська О.І.    _______________

                                                                                  (   прізвище ,ініціали  )  ( підпис )

М.П.

Секретар  комітету з конкурсних торгів:           Пустовіт Л.П.    _______________

                                                                                  (   прізвище ,ініціали  )  ( підпис )