Виховна робота

 

Кожна людина - острів всередині себе, і він може побудувати міст до іншого, якщо... йому дозволять бути самим собою.                                                                                                 (Р. Роджерс)

Виховує все: люди, речі, явища, але перш за все, люди. З них на першому місці — батьки і педагоги.

                                                Антон Макаренко

                                          (1888—1939, радянський педагог   і письменник)

 

Перелік державних, обласних та регіональних програм

в 2013 – 2014 навчальному році.

 

1.       Обласна цільова програма роботи з обдарованою молоддю

на 2013-2017 роки.

2.       Районна програма  «Сільська школа» на період до 2015 року.

3.       Обласна програма  розвитку інформаційних, телекомунікаційних та інноваційних  технологій в закладах освіти Вінницької області до 2015 року.

4.       Єдина комплексна правоохоронна програма Вінницької області  на 2010 – 2014 роки.

5.       Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації» на період  до 2015 року.

6.       Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року

7.       Держана цільова соціальна програма протидії торгівлі людьми на період до 2015 року

8.       Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ – інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ – інфікованих і хворих на СНІД на 2009 – 2013 роки

9.       Концепція реалізації державної програми у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року.

10.   Обласна цільова соціальна комплексна програма підтримки сім»ї, демографічного розвитку, попередження торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків на період до 2015 року.

11.   Обласна цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти  на період до 2014 року.

12.   Обласна програма військово – патріотичного виховання, підготовки молоді до військової служби, рекламування та пропаганди військової служби за контрактом в Збройних Силах України на 2011 – 2015 роки.

13.   Обласна програма «Шкільний автобус» на 2011 – 2015 року

 

 

 

У К Р А Ї Н А
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ  ОСВІТИ

Н А К А З

м. Могилів - Подільський

13.12.2013р.                                                                                               № 282

Про затвердження Плану заходів

відділу освіти Могилів – Подільської

райдержадміністрації на виконання

державних, обласних та регіональних програм

На виконання Обласної програми  розвитку інформаційних, телекомунікаційних та інноваційних  технологій в закладах освіти Вінницької області до 2015 року, Єдиної комплексної правоохоронної програми Вінницької області  на 2010 – 2014 роки, Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період  до 2015 року, Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року, Держаної цільової соціальна програма протидії торгівлі людьми на період до 2015 року, Концепції реалізації державної програми у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року, Обласної цільової соціальної комплексної програми підтримки сім’ї, демографічного розвитку, попередження торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків на період до 2015 року, Обласної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти  на період до 2014 року.

 

НАКАЗУЮ:

1.        Відділу освіти Могилів – Подільської райдержадміністрації:

            1.1 Затвердити Плани заходів на виконання відповідних програм (додаток 1)

до 15.12.1013 р.

2.        Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:

2.2  Забезпечити в межах своєї компетенції виконання Планів заходів

протягом 2013 – 2014 н.р.

      2.3 Контролювати виконання Єдиної моделі реалізації державних, обласних, регіональних  

           програм  практичними психологами та соціальними педагогами (додаток 2)

протягом 2013 – 2014 н.р.

 

       2.4 Інформувати відділ освіти Могилів – Подільської райдержадміністрації протягом  

             навчального року  до 01 травня  (Мазур Л.І. – методист РМК) про стан виконання плану   

            заходів для  узагальнення та інформування Департамент освіти і науки    

            облдержадміністрації.

                                                                                                     згідно графіка

3.        Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного спеціаліста відділу освіти Томай Т.А.

В.о. начальника відділу освіти                                             О.М. Січкар

 

                                                                                                                                                                                                       Додаток 1

                                                                                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                  наказом відділу освіти

                                райдержадміністрації

                                                      № 282 від 13.12.2013р.

ПЛАН ЗАХОДІВ

Відділу освіти Могилів – Подільської РДА на виконання державних, обласних,

регіональних програм

№ пп

Зміст

Термін

Відповідальні

1.

Єдина комплексна правоохоронна програма Вінницької області на 2010 – 2014 роки

Мета програми:  зміцнення законності та правопорядку, попередження та розкриття злочинів, запобігання та протидії корупції,  посилення боротьби з пияцтвом та алкоголізмом, захисту особистої безпеки та майнових прав громадян. Програма спрямована на підвищення ефективності реалізації узгоджених заходів правоохоронними органами та судами області, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо профілактики правопорушень та усунення причин, що зумовили їх вчинення, захист прав та законних інтересів жителів  Вінницької області, шляхом фінансування з обласного бюджету, бюджету міста Вінниці та інших міст обласного значення, бюджетів районів області тих пріоритетних напрямів та заходів, які впливають на стан правопорядку в області, однак не фінансуються або частково фінансуються з державного бюджету.

Основні завдання програми у сфері освіти:

·          запровадження у практику нових форм і методів профілактики правопорушень;

·          забезпечення захисту законних інтересів неповнолітніх, зокрема захисту від жорстокого поводження, експлуатації, насильства, втягнення у злочинну діяльність, до вживання наркотиків, пияцтва та тютюнопаління;

·          удосконалення форм і методів профілактичної роботи з особами криміногенних категорій та усунення причин і запобігання виникненню умов, що сприяють учиненню злочинів відносно одиноких осіб похилого віку;

підвищення правової культури населення Вінницької області;

2

 

Концепція реалізації державної програми у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року

Мета програми:  забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень шляхом розроблення  та

здійснення  комплексу  заходів,  спрямованих на усунення причин та умов вчинення протиправних  діянь,  а  також  налагодження  дієвої

співпраці правоохоронних органів та центральних і місцевих органів виконавчої влади у зазначеній сфері.

Основні завдання програми у сфері освіти:

·          удосконалення нормативно-правової бази з питань правоохоронної діяльності та профілактики правопорушень;

·          провадження просвітницької діяльності, спрямованої на виховання негативного ставлення до протиправних діянь;

·          здійснення заходів,    спрямованих    на   підвищення   рівня моральності в суспільстві, правової культури громадян, утвердження здорового способу життя,  запобігання проявам екстремізму, расової та релігійної нетерпимості;

·          проведення профілактичної  роботи з неблагополучними сім'ями, а також  розроблення  механізму  екстреного  реагування  на  факти бездоглядності  дітей  з метою недопущення їх втягнення у злочинну діяльність;

·          підвищення рівня  матеріального,  технічного   та   наукового забезпечення  роботи  з  профілактики  правопорушень,  зокрема  із залученням сил і засобів місцевих органів виконавчої влади.

Розгляд на педагогічних радах, нарадах при директорі  питань дотримання законодавства про освіту, боротьбу з корупцією в навчальних закладах

Керівники навчальних закладів

2013 - 2014

Проведення в навчальних закладах тижнів правових знань із залученням громадських організацій

Вчителі правознавства, класні керівники

2013 - 2014

Здійснення просвітницько-профілактичної роботи з питань попередження насильства в сім’ї через батьківський всеобуч

Класні керівники

2013 - 2014

Проведення профорієнтаційних, профілактичних заходів з дітьми, які перебувають на обліку в КМСД та потребують соціального захисту

Класні керівники, психологи, педагоги - організатори

2013 - 2014

Забезпечення обліку сімей, в яких батьки негативно впливають на дітей, вживають алкогольні напої, не виконують обов’язки щодо їх виховання (неблагополучні сім’ї). Систематичне проведення відповідних профілактичних заходів, надання необхідної допомоги батькам та дітям з неблагополучних сімей. Інформування служби у справах дітей про виявлені факти неблагополуччя

Класні керівники,

Соціальні педагоги

2013 - 2014

Забезпечення постійного взаємообміну інформацією між кримінальною міліцією у справах дітей, службою у справах дітей про дітей, які не навчаються, скоїли злочини, правопорушення, затримані за вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв, бродяжництво, жебракування

Класні керівники, соціальні педагоги

2013 - 2014

Підвищення стану поінформованості учнівської, студентської молоді щодо відповідальності за порушення антиалкогольного законодавства та вчинення злочинів і адміністративних правопорушень, пов’язаних з наркотиками. Проведення батьківських зборів з даних питань з залученням представників органів юстиції, охорони здоров’я, служб у справах дітей, органів внутрішніх справ, прокуратури, суду, інших установ та організацій

Класні керівники

2013 - 2014

Проведення батьківських зборів та годин спілкування з питання запровадження на території  області практики обмеження перебування дітей віком до 14 років у громадських місцях (дискотеки, кафе, бари), а також на вулицях у вечірній час без супроводу дорослих після 22.00, а неповнолітніх віком від 14 до 16 років – після 23.00, без супроводу дорослих осіб

Класні керівники, педагоги - організатори

2013 - 2014

Із використанням наочних та друкованих матеріалів, залученням практичних психологів, проведення комплексу роз’яснювальних та попереджувально-профілактичних заходів серед прихильників радикально налаштованих молодіжних груп „Готи”, „Емо”, „Неформали”, „Скінхеди”, „Вільні українські праві” з метою недопущення вчинення ними правопорушень та злочинів

Практичні психологи, класні керівники

2013 - 2014

Сприяння своєчасному виявленню, інформуванню відповідних органів та забезпечення ведення обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах

Класні керівники, соціальні педагоги

2013 - 2014

Здійснення контролю за дотриманням культурно-розважальними закладами, ігровими залами, комп’ютерними клубами нормативно-правових актів щодо порядку відвідування їх дітьми, заборони продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження наркотиків, пропаганди проституції, насилля, жорстокості

Класні керівники

2013 - 2014

Проведення заходів щодо формування у молоді здорового способу життя, зокрема фестивалю „Молодь обирає здоров’я!”

Класні керівники , вчителі основ здоров’я, педагоги-організатори

2013 - 2014

Проведення у навчальних закладах шляхом регулярного інтерактивного навчання міні-тренінгів, семінарів, виступів з використанням аудіо- та відеотехніки та оперативно-профілактичних заходів з метою запобігання проникнення до них наркотичних засобів та психотропних речовин і поширення їх серед школярів та студентів

Класні керівники

2013 - 2014

Проведення  роз’яснювальної роботи, „круглих столів” із залученням лікарів, практичних психологів, працівників центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, соціологів, працівників органів внутрішніх справ щодо стратегії державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Практичні психологи, класні керівники

2013 - 2014

Проведення семінарів та тренінгів практичних психологів з питань протидії торгівлі людьми, профілактики потрапляння дітей у рабство, надання психологічної допомоги особам, що постраждали від злочину. Придбання необхідної наочності та створення професійної інформаційної бази з даної тематики

Практичні психологи, класні керівники

2013 - 2014

Створення єдиної системи комп’ютерного обліку дітей, які схильні до вчинення правопорушень, бродяжництва та жебрацтва

Класні керівники, соціальні педагоги

2013 - 2014

Організація дозвілля і вільного часу учнів (збільшення кількості гуртків, спортивних секцій, клубів за інтересами)

Педагогічні працівники

2013 - 2014

Проведення спільних профілактичних рейдів „Діти вулиці”, „Неблагополучна сім’я” та інших профілактичних заходів, спрямованих на подолання дитячої безпритульності і бездоглядності

Класні керівники

2013 - 2014

Спільно з зацікавленими відомствами та організаціями проведення виїзних лекторіїв „Підліток у правовому суспільстві”, „Лише праця подолає кризу”, рейдів „Нічне місто (село)”, оперативно-профілактичних заходів „Урок”, „Канікули”, „Ялинка”, „Сім’я без насильства”, „Літо” та інших

Класні керівники

2013 - 2014

Забезпечення виконання заходів щодо профілактики та протидії пияцтву, алкоголізму, тютюнопалінню (спільно з неурядовими організаціями, релігійними громадами, які мають відповідний досвід у профілактиці шкідливих звичок)

Класні керівники

2013 - 2014

Проведення спільно з зацікавленими відомствами та організаціями серед учнівської молоді у навчальних закладах, регулярних оперативно-профілактичних заходів з метою запобігання вживання спиртних напоїв, попередження негативних соціальних наслідків і заподіяння шкоди їх здоров’ю

Класні керівники, педагоги - організатори

2013 - 2014

Запровадження в навчальних закладах факультативних занять з питань профілактики шкідливих наслідків вживання алкоголю

Керівники навчальних закладів

2013 - 2014

Забезпечення функціонування суспільних клубів з формування здорового способу життя

Керівники навчальних закладів

2013 - 2014

Проведення районних щорічних конкурсів учнівської творчості з антиалкогольної тематики

Методисти РМК

2013 - 2014

Забезпечення в усіх загальноосвітніх навчальних закладах вивчення правил дорожнього руху

Класні керівники

2013 - 2014

Сприяння, з метою профілактики дорожньо-транспортного травматизму, проведенню Всеукраїнських конкурсів-рейдів „Увага! Діти на дорозі!”, „ДТП”, „Безпека дорожнього руху – це життя!”

Методисти РМК,

Класні керівники

2013 - 2014

Оформлення та постійне оновлення експозиції книжково-ілюстративних виставок щодо запобігання та поширення наркоманії, пияцтва, алкоголізму, тютюнопаління: „Здорова нація – відповідальність кожного”,

„10 кроків подолання шкідливих звичок”, „Знати, щоб жити” та інших

Класні керівники, бібліотекарі

2013 - 2014

Оформлення та постійне оновлення інформаційних куточків з питань формування здорового способу життя та куточків правових знань

Вчителі правознавства, основ здоров’я

2013 - 2014

Започаткування діяльності Шкільних служб розв’язання конфліктів, впровадження в освітніх закладах району програми «Медіація однолітків»

РМК

Практичні психологи, соціальні педагоги.

2013 - 2014

3.

Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року

Мета програми: забезпечення  оптимального  функціонування цілісної системи захисту прав дітей в Україні відповідно до  вимог Конвенції ООН про  права дитини ( 995_021 ) та з урахуванням цілей розвитку, проголошених Декларацією тисячоліття  ООН,  і  стратегії Підсумкового   документа  Спеціальної сесії  в інтересах дітей Генеральної Асамблеї ООН "Світ, сприятливий для дітей". Створення  рівних  умов  для доступу кожної дитини до високоякісної    освіти    (дошкільної,    загальної    середньої, позашкільної,   професійно-технічної  і  вищої)  для  забезпечення розвитку особистості, суспільства і держави

Основні завдання програми у сфері освіти:

·          збільшення кількості дітей, які відвідують навчальні заклади; забезпечення всіх  дітей-інвалідів  послугами навчальних  закладів  незалежно від стану здоров'я цих дітей та їх місця проживання і виховання;

·          забезпечення високоякісними освітніми послугами, для чого: запровадити з 2009 року систематичний моніторинг діяльності

·          дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних і вищих навчальних закладів із визначенням їх рейтингу  та  щорічним оприлюдненням результатів у засобах масової інформації;

·          розробити   та  почати  впровадження  з  2010  року  нового покоління   вітчизняних,   зокрема    електронних,    підручників, навчальних    посібників,    у    тому   числі   для   спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів для дітей,  які  потребують корекції  фізичного  та (або) розумового розвитку),  відповідно до сучасного рівня розвитку високих  технологій  та  забезпечити  для цього  доступ  до  мережі  Інтернет дошкільних,  загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних і вищих навчальних закладів.

Створення рівних умов для доступу кожної дитини до позашкільної освіти. Участь дітей у районних, обласних конкурсах, фестивалях, змаганнях, інших масових заходах за напрямами позашкільної освіти

Відділ освіти

Керівники навчальних закладів

2013 - 2014

Забезпечення  всіх дітей-інвалідів послугами навчальних закладів незалежно від стану здоров'я цих дітей та їх місця проживання і виховання:

1) організація індивідуального, інтегрованого, інклюзивного навчання дітей з інвалідністю та дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

2) забезпечення доступності дітей з інвалідністю до закладів освіти;

3) забезпечення соціальним супроводом дітей з інвалідністю;

4) забезпечення підвозу дітей з інвалідністю до закладів освіти

Відділ освіти

Керівники навчальних закладів

2013 - 2014

Підвищення рівня культури сімейних стосунків і відповідальності батьків за виконання своїх обов'язків шляхом активізації участі батьків у семінарах, тренінгах, що сприяють формуванню сімейних цінностей:

1)проведення заходів до Дня сім”ї;

2)проведення заходів до Дня захисту дітей;

3)проведення уроку на тему «Усі ми різні – усі ми рівні»;

4)проведення благодійних акцій «Від серця до серця», «Душі людської доброта»

Керівники навчальних закладів

2013 - 2014

Впровадження працівниками психологічної служби системи освіти  району в роботу з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, просвітницької програми “Рівний - рівному ”

Практичні психологи, соціальні педагоги

2013 - 2014

Психолого-педагогічний супровід дітей з інвалідністю в загальноосвітніх навчальних закладах  в умовах інклюзивної освіти

Практичні психологи, соціальні педагоги

2013 - 2014

Підвищення рівня обізнаності дітей шкільного віку з правових питань:

1)проведення виховних заходів з питань правової освіти та тижнів правових знань у загальноосвітніх навчальних закладах;

2) використання на виховних заходах «рольові ігри»: «Я і закон», «Ми в суді», «Розгляд кримінальної справи», «Торгівля наркотиками», «Підліток і жорстокість»;

3) впровадження в роботу з дітьми та підлітками просвітницько-профілактичної програми “Медіація однолітків” та створення шкільних служб “Порозуміння” у навчальних закладах.

Педагоги – організатори,

Класні керівники,

Практичні психологи, соціальні педагоги

2013 - 2014

4

 

5

Державна цільова соціальна програма протидії торгівлі людьми на період до 2015 року.

Обласна цільова соціальна комплексна програма підтримки сім»ї, демографічного розвитку, попередження торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків на період до 2015 року

Мета програми: запобігання торгівлі людьми, підвищення ефективності переслідування осіб, які вчиняють пов’язані з нею злочини або сприяють їх вчиненню, а також захист прав осіб, що постраждали від торгівлі людьми, та надання їм допомоги.

Основні завдання програми у сфері освіти:

·          підвищення рівня обізнаності щодо сучасних проявів торгівлі людьми, а також засобів і методів, що використовуються торгівцями людьми (вироблення та розповсюдження соціальної реклами, виготовлення буклетів, плакатів тощо);

·          залучення молоді до проведення інформаційних і культурно-просвітницьких заходів;

·          проведення за участю дітей, учнівської та студентської молоді і їх батьків профілактичних та просвітницьких заходів щодо протидії торгівлі людьми;

·          проведення роз’яснювальної роботи з: дітьми працівників - мігрантів, дітьми-сиротами та іншими категоріями дітей, які потребують соціального захисту;  з особами, що є батьками та опікунами

Організувати проведення роз’яснювальної роботи з дітьми працівників-мігрантів, дітьми-сиротами та іншими категоріями дітей, які потребують соціального захисту, особами, що є їх батьками чи опікунами, особами, залученими до найгірших форм праці, безробітними, особами, що мають намір працевлаштуватися за кордоном.

Практичні психологи, соціальні педагоги, класні керівники

2013 - 2014

Організувати проведення семінарів, круглих столів, тренінгів з питань протидії торгівлі людьми та нелегальної міграції.

Керівники ЗНЗ

2013 - 2014

Підвищення рівня обізнаності дітей та учнівської молоді, педагогічних працівників щодо сучасних проявів торгівлі людьми

Керівники ЗНЗ

2013 - 2014

Залучення молоді до проведення інформаційних культурно-просвітницьких заходів

Керівники ЗНЗ

2013 - 2014

Проведення за участю дітей, учнівської  молоді і їх батьків профілактичних заходів щодо протидії торгівлі людьми

Керівники ЗНЗ

2013 - 2014

Організація та проведення педагогічними  працівниками профілактичних заходів з проблеми запобігання торгівлі людьми, комерційній сексуальній експлуатації дітей та насильству над дітьми, безпеки дітей в Інтернеті в навчальних закладах, в тому числі з використанням методики «рівний-рівному»

Керівники ЗНЗ

Практичні психологи,

Класні керівники

2013 - 2014

Розроблення, видання та розповсюдження методичних та інформаційних матеріалів щодо запобігання торгівлі, експлуатації та жорстокого поводження, комерційній, сексуальній експлуатації дітей та безпеки дітей в Інтернеті

Керівники ЗНЗ

Практичні психологи,

Класні керівники

2013 - 2014

Забезпечення доступу дітей до інформаційно-консультативної підтримки шляхом поширення інформації про роботу Національної гарячої лінії з питань запобігання торгівлі людьми

Керівники ЗНЗ

Практичні психологи, соціальні педагоги

Класні керівники

2013 - 2014

Надання освітніх послуг дітям, що постраждали від торгівлі людьми та допомоги громадянам іноземних держав, особам без громадянства, що постраждали від торгівлі людьми

Керівники ЗНЗ

Практичні психологи, соціальні педагоги

Класні керівники

2013 - 2014

Впровадження корекційної  тренінгової програми  по   роботі  з  дітьми  трудових мігрантів

Практичні психологи, соціальні педагоги

2013 - 2014

 6

Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації» на період  до 2015 року

Мета програми: поліпшення  репродуктивного здоров'я населення  як  важливої  складової загального здоров'я,  що значно впливає  

на  демографічну ситуацію та забезпечення соціально-економічного розвитку країни.

Основні завдання програми у сфері освіти:

·          розроблення та реалізація міжгалузевих  стратегій, спрямованих на  пропагування,  формування  і  заохочення до здорового способу життя, відповідального батьківства та безпечного материнства;

·          інформування населення з питань відповідального ставлення  до охорони особистого здоров'я;

·          проведення просвітницьких  заходів з питань охорони здоров'я, пропагування здорового способу життя, планування сім'ї, зміцнення репродуктивного здоров'я населення,  охорони материнства,  а також профілактики онкологічних захворювань;

Впровадження просвітницько – профілактичних програм «Рівний - рівному», «Дорослішай на здоров’я», «Корисні звички, цікаво про корисне», «Сходинки до здоров’я»

Фахівці психологічної служби

2013 - 2014

Щорічно проводити в навчальних закладах Всеукраїнський урок здоров’я 7 квітня у Всесвітній день здоров’я.

Керівники ЗНЗ

2013 - 2014

Забезпечувати регулярне проведення батьківських зборів із залученням медичних працівників з питань просвіти

Керівники ЗНЗ

2013 - 2014

Передбачити проведення у навчальних закладах заходів та свят з відзначення Дня матері, Батька, Дідуся і Бабусі з метою пропаганди кращих духовних надбань українського народу, розвитку і підтримки традицій вшанування сімейних цінностей

Керівники ЗНЗ

2013 - 2014

Здійснювати  просвітницьку роботу для дітей, підлітків та молоді з питань здорового способу життя, профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом, ВІЛ/СНІД, планування сім'ї, запровадження скриньок запитань- відповідей в навчальних закладах

Керівники ЗНЗ

2013 - 2014

Продовжити роботу щодо надання консультативних послуг батькам та дітям щодо попередження шкідливих звичок.

Керівники ЗНЗ

2013 - 2014

Спланувати роботу психологічних служб з батьками та надати рекомендаційні матеріали навчальним закладам щодо роботи з батьками з питань формування здорового способу життя.

РМК

Практичні психологи

Соціальні педагоги

2013 - 2014

Здійснювати методичний супровід діяльності загальноосвітніх навчальних закладів з питань  шкідливого впливу алкогольних, тютюнових та наркотичних речовин на дитячий організм, роботи з сім’ями, дітьми ”групи ризику”.

РМК

Практичні психологи

Соціальні педагоги

2013 - 2014

7.

Обласна цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти  на період до 2014 року.

Метою  Програми  є  вдосконалення  позашкільної  освіти  шляхом надання  підтримки    та  забезпечення  розвитку,  створення  додаткових можливостей для духовного, інтелектуального і фізичного розвитку осіб, які бажають здобути позашкільну освіту.

Основними завданнями Програми є:  

удосконалення та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів;

створення умов для доступності дітей і молоді до якісної позашкільної освіти;

підвищення  рівня  навчального,  навчально-методичного  та  науково-методичного забезпечення діяльності позашкільних навчальних закладів;

вивчення  проблемних  питань  щодо  виховання  молоді  за  сучасних соціальних умов; забезпечення  розвитку  системи  підготовки  (перепідготовки) педагогічних кадрів для позашкільних навчальних закладів різних типів;

поглиблення  міжнародного  співробітництва  з  питань  позашкільної освіти.

Організувати роботу методичної ради  та методичних комісій щодо підвищення ефективності праці,  реалізації творчого підходу в роботі керівників гуртків , нових підходів у виборі методів , засобів і способів навчання , експериментальної роботи

РМК

2013 - 2014

Організувати семінари, семінари практикуми, круглі столи, майстер класи для керівників гуртків району з питань інноваційних методів роботи в системі позашкільної освіти.

Відділ освіти

РМК

Керівники навчальних закладів

2013 - 2014

Забезпечити підвищення фахового рівня керівників гуртків шляхом залучення їх до участі у міжнародних програмах, конференціях, семінарах, тренінгах різного типу рівня з питань роботи в системі позашкільної освіти.

Керівники навчальних закладів

2013 - 2014

Організувати майстер класи, семінари практикуми для керівників гуртків з питань обміну досвідом роботи з обдарованими дітьми

РМК

Керівники навчальних закладів

2013 - 2014

Організувати роботу творчих груп, майстер класів для керівників гуртків

РМК

Керівники навчальних закладів

2013 - 2014

Видавати  інформаційні та методичні буклети з питань організації навчально-виховного процесу

Керівники навчальних закладів

2013 - 2014

Створити та постійно поповнювати інформаційний банк передового педагогічного досвіду керівників гуртків району, області, України

РМК

Керівники навчальних закладів

2013 - 2014

Створити банк даних методичної літератури, мультимедійних засобів з питань організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах

РМК

2013 - 2014

Організувати роботу психолого-педагогічних семінарів, педагогічних читань

РМК

2013 - 2014

Організувати самоосвіту керівників гуртків та ознайомлення з нормативними документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України.

Керівники навчальних закладів

2013 - 2014

Здійснювати співпрацю з ВНЗ, іншими позашкільними навчальними закладами області, України.

Керівники навчальних закладів

2013 - 2014

Організувати роботу з наставництва молодих та малодосвідчених керівників гуртків

Керівники навчальних закладів

2013 - 2014

Організувати та проводити семінари , консультації, «круглі столи» та інші форми методичної роботи для дітей та батьків з проблем розвитку здібностей  та задатків дітей у гуртках системи ПНЗ

Керівники навчальних закладів

2013 - 2014

Популяризувати здобутки керівників гуртків та гуртківців через місцеві ЗМІ

Керівники навчальних закладів

2013 - 2014

Організувати виставки новинок педагогічної, методичної, психологічної та наукової літератури

Керівники навчальних закладів

2013 - 2014

8.

Обласна програма  розвитку інформаційних, телекомунікаційних та інноваційних  технологій в закладах освіти Вінницької області до 2015 року.

Метою Програми є:

завершення комп’ютеризації всіх навчальних закладів району;

створення умов для широкого впровадження інформаційних технологій у навчально – виховний процес;

створення єдиного освітянського веб-простору району;

інтенсифікація навчально–виховного процесу, активізація навчально – пізнавальної діяльності учнів;

впровадження наукових методів управління освітою.

Оснащення загальноосвітніх навчальних закладів:

навчально-компютерними комплексами у складі: комп’ютер вчителя та учнівські комп’ютери з ліцензійним програмним забезпеченням;

мультимедійними комплексами у складі: інтерактивна дошка, проектор, комп’ютер з ліцензійним програмним забезпеченням;

Підключення загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ, І-ІІ, І  ступенів до мережі Інтернет;

Відділ освіти

2013 - 2015

Оснащення ліцензійними програмами

Відділ освіти

2013  - 2015

Створення і модернізація локальних мереж у навчальних закладах (придбання обладнання)

Керівники навчальних закладів

2013  - 2015

Підключення загальноосвітніх, позашкільних закладів до Інтернету та обслуговування

Відділ освіти районної державної адміністрації, керівники навчальних  закладів

2013 – 2015

Оснащення ліцензійними програмами  (придбання)

 Керівники навчальних закладів

2013  - 2015

Забезпечення програмними засобами навчального призначення (придбання)

Відділ освіти

2013 – 2015

Підготовка вчителів(семінари-практикуми) для оволодіння ІК технологіями  та  курси підвищення кваліфікації у ВОІПОПП

Відділ освіти

Керівники навчальних закладів

2013 – 2015

Розвиток локальної мережі відділу освіти та розширення освітнього веб-простору району, створення баз даних (придбання обладнання)

Відділ освіти

2013 - 2015

Проведення паспортизації комп’ютерних класів

керівники навчальних закладів

2013 - 2015

Оснащення комп’ютерною та офісною технікою дошкільних та позашкільних
навчальних закладів

Відділ освіти

2013 - 2015

 

 

 

                                                                                               Додаток 2

                                                                                                        до наказу відділу освіти

                                                                                                   райдержадміністрації

                                                                                                               282від 13.12.2013р.

ЄДИНА МОДЕЛЬ

участі в реалізації національних, державних, обласних, регіональних програм

працівниками психологічної служби Могилів – Подільського  району у 2013 – 2014 навчальному році.

(погоджено на МО ПП і СП, протокол № 8 від 10 вересня 2013р.)

п/п

Національні, державні,

обласні, регіональні

програми

Заходи

Цільова

група

Термін

виконання

1

Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації» на період  до 2015 року

Мета програми: поліпшення  репродуктивного здоров'я населення  як  важливої  складової загального здоров'я,  що значно впливає  

на  демографічну ситуацію та забезпечення соціально-економічного розвитку країни.

Основні завдання програми у сфері освіти:

·          розроблення та реалізація міжгалузевих  стратегій, спрямованих на  пропагування,  формування  і  заохочення до здорового способу життя, відповідального батьківства та безпечного материнства;

·          інформування населення з питань відповідального ставлення  до охорони особистого здоров'я;

·          проведення просвітницьких  заходів з питань охорони здоров'я, пропагування здорового способу життя, планування сім'ї, зміцнення репродуктивного здоров'я населення,  охорони материнства,  а також профілактики онкологічних захворювань;

1.1

 

Тренінгові програма «Навчання здоров’ю. Сходинки до твого здоров’я»

Учні 7 – 9 класів

Протягом року

1.2

 

«Корисні звички», «Цікаво про корисне»

Учні 1 – 4 класів

Протягом року

1.3

 

Реалізації програми «Рівний - рівному»

Учні 7 – 11 класів

Протягом року

1.4

 

Впровадження програми «Дорослішай на здоров’я»

Підлітки

Протягом року

1.5

 

Година спілкування «Корисні звички – запорука здорового покоління»

учні 5-6 кл.

Березень 2014

1.6

 

Тренінгове заняття «Спосіб життя і здоров’я» (Метод. папка)

учні 7 кл.

Січень 2014

1.7

 

Година спілкування «Розмова про  кохання і не тільки …»// П № 15,2011 р.

учні 8-9 кл.

Грудень 2013

1.8

 

Година спілкування «Шлюб. Одруження. Дитина.» // П № 23-24, 2007 р.

учні 10-11 кл.

Лютий 2014

1.9

 

Тренінгове заняття для старшокласниць «Репродуктивне здоров’я жінки» (Метод. папка)

учні 10-11кл.

Жовтень 2013

1.10

 

Виступ на батьківських зборах «Статеве виховання дітей»

батьки

Січень 2014

1.11

 

Тренінгове заняття для вчителів «Збереження репродуктивного здоров’я учнів, профілактика та запобігання ранніх статевих стосунків» (Метод. папка)

вчителі

Грудень 2013

1.12

 

Батьківські збори.

(виступ з даної проблеми)

Батьки

Згідно графіка

батьківських зборів,

за запитом

1.13

 

Заняття з елементами тренінгу «Наше здоров’я в наших руках».  (журнал «Психолог»№11-12, червень 2012)

Учні 5 – 7 класу

Протягом року

1.14

 

Бесіда з елементами тренінгу «Здоровий спосіб життя – запорука успіху»  (журнал «Психолог»№8, квітень 2012)

Учні 9 –  11класу

Протягом року

1.15

 

Тренінг «Профілактика стресів в педагогічній діяльності. Стрес не проблема». (Газета «Психолог» №6, 2008)

Педпрацівники

Жовтень 2013 року

2

Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року

Мета програми: забезпечення  оптимального  функціонування цілісної системи захисту прав дітей в Україні відповідно до  вимог

Конвенції ООН про  права дитини ( 995_021 ) та з урахуванням цілей розвитку, проголошених Декларацією тисячоліття  ООН,  і  стратегії

Підсумкового   документа  Спеціальної сесії  в інтересах дітей Генеральної Асамблеї ООН "Світ, сприятливий для дітей". Створення  рівних  умов  для доступу кожної дитини до високоякісної    освіти    (дошкільної,    загальної    середньої, позашкільної,   професійно-технічної  і  вищої)  для  забезпечення розвитку особистості, суспільства і держави

Основні завдання програми у сфері освіти:

·          збільшення кількості дітей, які відвідують навчальні заклади; забезпечення всіх  дітей-інвалідів  послугами навчальних  закладів  незалежно від стану здоров'я цих дітей та їх місця проживання і виховання;

·          забезпечення високоякісними освітніми послугами, для чого: запровадити з 2009 року систематичний моніторинг діяльності

·          дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних і вищих навчальних закладів із визначенням їх рейтингу  та  щорічним оприлюдненням результатів у засобах масової інформації;

·          розробити   та  почати  впровадження  з  2010  року  нового покоління   вітчизняних,   зокрема    електронних,    підручників, навчальних    посібників,    у    тому   числі   для   спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів для дітей,  які  потребують корекції  фізичного  та (або) розумового розвитку),  відповідно до сучасного рівня розвитку високих  технологій  та  забезпечити  для цього  доступ  до  мережі  Інтернет дошкільних,  загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних і вищих навчальних закладів;

2.1

 

Діяльність фахівців психологічної служби за програмою по роботі з дітьми трудових мігрантів

Учні  1- 11 класів

Вересень 2013 – травень 2014

2.2

 

Реалізації програми «Рівний - рівному»

Учні 7 – 11 класів

Протягом року

2.3

 

Урок спілкування з елементами тренінгу «Ми – рівні, ми - різні» (журнал «Психолог», № 5, березень 2012)

Учні 9-11 класів

Березень 2014 року

2.4

 

Семінар – практикум «Гендерний підхід до організації учнівського самоврядування» (Журнал «Психолог» № 10, травень 2012).

Класні керівники

Вересень 2013 року

2.5

 

Робота в навчальному закладі «Скринь довіри»

 

Постійно

2.6

 

Пізнавальна гра «Діти мають право»

Учні 1 – 4 класів

Грудень 2013 року

2.7

 

Година спілкування «Світ моїх прав» (Метод. папка)

учні 1-4 кл.

Лютий 2013

2.8

 

Лекція «Виховання відповідальної поведінки у сучасних підлітків» (Журнал «Психолог» № 5, 2010).

Батьки

Січень 2014 року

2.9

 

Тренінгові заняття «Профілактика правопорушень серед підлітків» (Журнал «Психолог» № , 2011).

Учні 7 – 9 класів

Квітень 2014 року

2.10

 

Започаткування діяльності Шкільних служб розв’язання конфліктів, впровадження в освітніх закладах району програми «Медіація однолітків»

Учні

Вересень – травень

2013 – 2014 н.р.

2.11

 

Година спілкування «Толерантність – ознака сучасного світогляду»

Учні 5 – 11 класів

Березень 2014 року

2.12

 

Круглий стіл «Захист прав дитини від усіх форм насилля»// П № 9,2009 р.

учні 9-11 кл.

Листопад 2013

2.13

 

Випуск стіннівки «Правовий порадник»

учні

Жовтень 2013

2.14

 

Виступ на батьківських зборах «Практичні навички спілкування дорослих для збереження гідності дитини»//П № 2, 2007 р.

батьки

Згідно графіка батьківських зборів

2.15

 

Виступ на ШМО класних керівників, педраді  «Як взаємодіяти з підлітком у конфліктній ситуації»

вчителі

Згідно графіка

3

Державна цільова соціальна програма протидії торгівлі людьми на період до 2015 року

Мета програми: запобігання торгівлі людьми, підвищення ефективності переслідування осіб, які вчиняють пов’язані з нею злочини або сприяють їх вчиненню, а також захист прав осіб, що постраждали від торгівлі людьми, та надання їм допомоги.

Основні завдання програми у сфері освіти:

·          підвищення рівня обізнаності щодо сучасних проявів торгівлі людьми, а також засобів і методів, що використовуються торгівцями людьми (вироблення та розповсюдження соціальної реклами, виготовлення буклетів, плакатів тощо);

·          залучення молоді до проведення інформаційних і культурно-просвітницьких заходів;

·          проведення за участю дітей, учнівської та студентської молоді і їх батьків профілактичних та просвітницьких заходів щодо протидії торгівлі людьми;

·          проведення роз’яснювальної роботи з: дітьми працівників - мігрантів, дітьми-сиротами та іншими категоріями дітей, які потребують соціального захисту ; з особами, що є батьками та опікунами;

3.1

 

Корекційна  тренінгова програма  по   роботі  з  дітьми  трудових мігрантів

Учні

Вересень – травень

2013 – 2014 н.р.

3.2

 

Поновлення інформаційних куточків по профілактиці насилля серед дітей

 

Постійно

3.3

 

Перегляд відеофільму з подальшим обговоренням «Станція призначення - Життя»

Учні 9 – го класу

Грудень 2013 року

3.4

 

Бесіда «Усі ми різні, але однакові» (Метод. папка)

учні 1-4кл.

Березень 2014р.

3.5

 

Година спілкування «Стосунки рівності й поваги» // Вих. роб. № 1, 2011 р.

учні 5 - 7кл.

Грудень 2013р.

3.6

 

Заняття з елементами тренінгу «Торгівля людьми» // П № 6, 2012 р.

учні 8 -11 кл.

Листопад 2013р.

3.7

 

Тренінгове заняття з дітьми трудових мігрантів «Соціальна адаптація до сучасних умов життя» //С.П №8, 2011 р.

учні 1-11кл.

Квітень 2014р.

3.8

 

Година спілкування «Гендерна рівність»       // П № 5, 2012 р.

учні 10-11кл.

Жовтень 2013р.

3.9

 

Виступ на батьківських зборах  «Стилі виховання» (Метод. папка)

батьки

Січень 2014 р.

3.11

 

Виступ на ШМО класних керівників «Як працювати з батьками» (Метод. папка)

вчителі

Вересень 2014р.

3.12

 

Лист-пам’ятка батькам «Закони розумно організованого сімейного виховання» (Метод. папка)

батьки

Січень 2014р.

3.13

 

Круглий стіл «Безпека спілкування в інтернеті»

Учні 5 – 11 класів

Жовтень 2013 року

3.14

 

Бесіда «Дитяча праця – небезпечні наслідки торгівлі людьми» («Психолог». - № 21-22, 2010, - К: Шк. світ)

Учні 4-6 класів

Березень 2014 р.

4

Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ – інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ – інфікованих і хворих на СНІД на 2009 – 2013 роки

Мета програми:  стабілізація епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/рені шляхом реалізації державної політики щодо забезпечення доступу населення до широкомасштабних профілактичних заходів, послуг з лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД, включаючи забезпечення стерильними медичними виробами одноразового використання вітчизняного виробництва.

Основні завдання програми у сфері освіти:

·          забезпечення масштабної первинної профілактики поширення ВІЛ-інфекції серед населення, передусім серед молоді, через проведення освітньої та роз’яснювальної роботи із залученням засобів масової інформації та мережі Інтернет з пропаганди здорового способу життя, духовних, морально-етичних, культурних цінностей та відповідальної поведінки;

систематичне створення радіопередач із висвітлення проблем, пов’язаних з ВІЛ-інфекцією.

4.1

 

Тренінговий курс: «Корисні звички», «Цікаво про корисне»

Учні 1 – 4 класів

Протягом року

4.2

 

Тренінговий  курс: «Навчання здоров’ю» 1-3 частина

Учні 7 -10 класів

Протягом року

4.3

 

Впровадження програми «Дорослішай на здоров’я»

Підлітки

Протягом року

4.4

 

Програма «Рівний - рівному»

Учні 7 – 11 класів

Протягом року

4.3

 

Тренінгове заняття: «Факти та міфи про наркотики»

Учні 6 – го класу

Грудень 2013 року

4.4

 

Тренінгове заняття: «Що таке марихуана?»

«Правда  і брехня про  марихуану»

Учні 7-го класу

Жовтень 2013 року

4.5

 

„Дітям про СНІД від лікаря Неболить" (година спілкування для дітей 10-12 років)

Учні 5 – 6 класів

Листопад 2013 року

4.6

 

Ігровий тренінг

«Проблеми ВІЛ/СНІДу і сімейне виховання»

Батьки

Грудень 2013 року

4.7

 

 Виступ на батьківських зборах «Проблеми ВІЛ/СНІДу та сімейне виховання» (Метод. папка)

батьки

Грудень 2013 року

 

4.8

 

Виступ на психолого-педагогічному семінарі «Профілактика ВІЛ/СНІДу» (Метод. папка)

вчителі

Згідно графіка

4.9

 

 Випуск стіннівок «СНІД : не залишаймося байдужими»

учні, батьки, вчителі

Листопад 2013 р.

4.10

 

Випуск буклетів-пам’яток : «Про СНІД та наркоманію», «Шляхи інфікування ВІЛ/СНІДом» (Метод. папка)

учні, батьки, вчителі

Грудень 2013 р.

5

Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2009 – 2015 роки

Мета програми:  створення системи всебічної підтримки громадянської активності молоді, спрямованої на самовизначення і самореалізацію, формування необхідних для цього правових, гуманітарних та економічних передумов, надання соціальних гарантій.

 

Основні завдання програми у сфері освіти:

·          створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості;

·          утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей;

·          пропаганда та формування здорового способу життя;

·          створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді;

·          надання підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям;

 

5.1

 

Круглий стіл «Періодизація життєвого шляху людини, вікові психологічні кризи та перспективи особистісного зростання» (Психолог. - №20, жовтень 2012)

Педагоги

Вересень 2013р.

5.2

 

Тренінгові заняття для вчителів, які працюють з обдарованими учнями (Журнал «Психолог» №2, 2010).

Педпрацівники

Жовтень 2013 року

5.3

 

«Навчаємось із задоволенням. Відкриваємо свої здібності» (Психолог. – №20, травень 2010. – С. 18)

Учні 1 – 11 класів

Грудень 2013р.

5.4

 

Батьківські збори.

Обдаровані діти. Ранні вияви обдарованості й таланту. Загальна розумова обдарованість та пізнавальні нахили. Однобічна пізнавальна спрямованість. Розвиток і стимулювання творчих інтересів та здібностей у сім'ї. Підготовка підлітка до вибору професії.

Батьки

Згідно графіка

5.5

 

«Моє яскраве майбутнє» - тренінг для старшокласників (Журнал «Психолог» №5, березень 2012).

Учні 9 – 11 класів

Грудень 2013 р.

5.6

 

«Усі ми різні. Культура і субкультура в житті сучасних підлітків» - диспут

Підлітки

Січень 2014р.

5.7

 

Формування навичок відповідальної поведінки (асертивна поведінка) (Я. Кальба. Вчинковий потенціал старшокласника. – К: - Шк. Світ, 2010. – С. 128)

Учні 9 – 11 класів

Січень 2014р.

5.8

 

Розвиток навичок взаємодії – тренінгові заняття (Журнал «Психолог» №6, березень 2012).

Учні 3 – 4 класів

Січень – лютий 2014 року

5.9

 

«Відчуття дорослості. Як порозумітися з батьками» - тренінги для підлітків

Учні 7 – 11 класів

Квітень 2014р.

5.10

 

«Обдаровані діти» - корекційно – розвивальне заняття (Журнал «Психолог» №11 - 12, червень 2012).

Учні

Протягом року

5.11

 

Виступ на батьківських зборах  «На межі між дитинством та дорослістю» // П № 5, 2012 р.

батьки

Травень 2014

5.12

 

Виступ на педраді «Профорієнтація у сучасній школі» // П № 6, 2006 р.

вчителі

Березень 2014

5.13

 

Тренінгове заняття «Острів творчих скарбів» // П. №8, 2012 р.

учні1-4 кл.

Жовтень 2013 р.

5.14

 

Заняття з елементами тренінгу «Я – єдиний і неповторний»// П № 9. 2012 р.

учні 5-6 кл.

Листопад – грудень 2013р.

6

Концепція реалізації державної програми у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року

Мета програми:  забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень шляхом розроблення  та

здійснення  комплексу  заходів,  спрямованих на усунення причин та умов вчинення протиправних  діянь,  а  також  налагодження  дієвої

співпраці правоохоронних органів та центральних і місцевих органів виконавчої влади у зазначеній сфері.

Основні завдання програми у сфері освіти:

·          удосконалення нормативно-правової бази з питань правоохоронної діяльності та профілактики правопорушень;

·          провадження просвітницької діяльності, спрямованої на виховання негативного ставлення до протиправних діянь;

·          здійснення заходів,    спрямованих    на   підвищення   рівня моральності в суспільстві, правової культури громадян, утвердження здорового способу життя,  запобігання проявам екстремізму, расової та релігійної нетерпимості;

·          проведення профілактичної  роботи з неблагополучними сім'ями, а також  розроблення  механізму  екстреного  реагування  на  факти бездоглядності  дітей  з метою недопущення їх втягнення у злочинну діяльність;

·          підвищення рівня  матеріального,  технічного   та   наукового забезпечення  роботи  з  профілактики  правопорушень,  зокрема  із залученням сил і засобів місцевих органів виконавчої влади.

6.1

 

Започаткування діяльності Шкільних служб розв’язання конфліктів, впровадження в освітніх закладах району програми «Медіація однолітків»

Учні

Вересень – травень

2013 – 2014 н.р.

6.2

 

Батьківські збори.

Профілактика бездоглядності. Якщо батько п'є. Занедбані діти. Жорстокість і насилля в сім'ї. Права дитини.

Батьки

Згідно графіка

6.3

 

Корекційна  тренінгова програма  по   роботі  з  дітьми  трудових мігрантів

Учні

Вересень – травень

2013 – 2014 н.р.

6.4

 

«Насильство та жорстоке поводження» - комплекс профілактичних занять (Журнал «Психолог» №6, березень 2012 року).

Учні 5 – 11 класів

Вересень – травень

2013 – 2014 н.р.

6.5

 

Тренінгове заняття для батьків «Ми та наші діти крізь призму проблеми наркоманії» (Метод. папка)

батьки

Квітень

2014 р.

6.6

 

Батьківські збори.

Погана поведінка дитини: як розпізнати мету і що робити. (Журнал «Психолог» № 15 - 16, серпень 2012 року)

Батьки

Згідно графіка

6.7

 

 Заняття з елементами тренінгу «Профілактика шкідливих звичок» (Метод. папка)

учні 1-4 кл.

Жовтень 2013 р.

6.8

 

Заняття з елементами казкотерапії «Небезпечна пригода» (Метод. папка)

учні 1-4 кл.

Березень 2014 р.

6.9

 

Тренінгові заняття «Психоактивна речовина та її вплив на на людський організм», «Факти і міфи про наркотики», «Що таке марихуана», «Розваги в компанії»

учні 5-8 кл.

Листопад 2013 р.

6.10

 

Година спілкування «Виховуємо волю»

// П № 9, 2012 р.

учні 9-11 кл.

Лютий

2014 р.

7

Єдина комплексна правоохоронна програма Вінницької області на 2010 – 2014 роки

Мета програми:  зміцнення законності та правопорядку, попередження та розкриття злочинів, запобігання та протидії корупції,  посилення боротьби з пияцтвом та алкоголізмом, захисту особистої безпеки та майнових прав громадян. Програма спрямована на підвищення ефективності реалізації узгоджених заходів правоохоронними органами та судами області, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо профілактики правопорушень та усунення причин, що зумовили їх вчинення, захист прав та законних інтересів жителів  Вінницької області, шляхом фінансування з обласного бюджету, бюджету міста Вінниці та інших міст обласного значення, бюджетів районів області тих пріоритетних напрямів та заходів, які впливають на стан правопорядку в області, однак не фінансуються або частково фінансуються з державного бюджету.

Основні завдання програми у сфері освіти:

·          запровадження у практику нових форм і методів профілактики правопорушень;

·          забезпечення захисту законних інтересів неповнолітніх, зокрема захисту від жорстокого поводження, експлуатації, насильства, втягнення у злочинну діяльність, до вживання наркотиків, пияцтва та тютюнопаління;

·          удосконалення форм і методів профілактичної роботи з особами криміногенних категорій та усунення причин і запобігання виникненню умов, що сприяють учиненню злочинів відносно одиноких осіб похилого віку;

підвищення правової культури населення Вінницької області;

7.1

 

Започаткування діяльності Шкільних служб розв’язання конфліктів, впровадження в освітніх закладах району програми «Медіація однолітків»

Учні

Вересень – травень

2013 – 2014 н.р.

7.2

 

Корекційна  тренінгова програма  по   роботі  з  дітьми  трудових мігрантів

Учні

Вересень – травень

2013 – 2014 н.р.

7.3

 

Година спілкування «Твої права і обов’язки »

учні 1-4 кл.

Вересень 2013 р.

7.4

 

Години спілкування «Безпечна школа – безпечна держава»

учні 5-6 кл.

Вересень 2013 р.

7.5

 

Круглий стіл «Закон і ми»

учні 7-8 кл.

Лютий 2014 р.

7.6

 

Година спілкування «Як запобігти потраплянню до відділка міліції» // С. П. №8, 2011 р.

учні 9-11 кл.

Березень 2014 р.

7.7

 

Випуск буклету  «Права і обов’язки людини в суспільстві»

учні

Лютий 2014 р.

7.8

 

Виступ на батьківських зборах  «Чому і як підлітки потрапляють у злочинні угрупування» //П № 31-32, 2009 р., П № 6, 2012 р.

батьки

Згідно графіка

7.9

 

Виступ на ШМО класних керівників «Бійки та травматизм у школі» // П № 6, 2012 р.

вчителі

Січень 2014 р.

7.10

 

Дієвість куточка «Я і мої права»

 

Постійно

7.11

 

«Сімейне насилля як фактор руйнівного впливу» тренінг

Батьки

Березень 2014 року

8

Національна кампанія «Стоп насильству!» на період до 2015 року

Мета: попередження проявів жорстокості і насильства, забезпечення  прав  неповнолітніх  у  навчальних закладах

8.1

 

Започаткування діяльності Шкільних служб розв’язання конфліктів, впровадження в освітніх закладах району програми «Медіація однолітків»

Учні

Вересень – травень

2013 – 2014 н.р.

 

 

Година спілкування «Дружній клас» // П № 6, 2012 р.

учні 1-2 кл.

Вересень 2013 р.

8.2

 

Година спілкування «Що робити, щоб тебе не принижували»  (Метод. папка)

учні 3-4 кл.

Грудень 2013 р.

8.3

 

Тренінгове заняття «Захисти себе та іншого»  (Метод. папка)

учні 5-6 кл.

Жовтень  2013 р.

8.4

 

Тренінгове заняття «Конфлікти та їх розв’язання»

учні 7-8 кл.

Листопад 2013р

8.5

 

Круглий стіл «Захист прав дитини від усіх форм насилля» //П № 9, 2009 р.

учні 9-11 кл.

Січень 2014 р.

8.6

 

Виступ на батьківських зборах «Як сказати дитині, що ви її любите» (Метод. папка)

батьки

Лютий 2014 р.

8.7

 

Виступ на батьківських зборах «Сімейне виховання без конфліктів і покарань» // П № 40. 2011 р.

батьки

Жовтень 2014 р.

8.8

 

Виступ на ШМО класних керівників «Психологія вчителя та як її удосконалити» (Метод. папка)

вчителі

Січень 2014 р.

8.9

 

Виступ на психолого-педагогічному семінарі «Проблема агресивної поведінки учнів» (Метод. папка)// П № 39,2011 р.

вчителі

Листопад 2014 р.

8.10

 

Випуск буклету «Дитину не карають»

батьки

Жовтень 2014 р.

             

 

 

У К Р А Ї Н А

МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ  ОСВІТИ

Н А К А З

м. Могилів - Подільський

13.12.2013р.                                                                                               № 281

Про затвердження заходів щодо

впровадження Основних орієнтирів

виховання учнів 1-11 класів

в загальноосвітніх навчальних закладах району

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», наказу ГУОН від 26.01.2012  № 49 «Про затвердження заходів щодо впровадження Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України в загальноосвітніх навчальних закладах області», з метою підвищення якісного рівня виховного процесу у навчальних закладах

 

НАКАЗУЮ:

1.     Відділу освіти:

1.1                 Затвердити  заходи відділу освіти  райдержадміністрації з реалізації  Основних  орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів  району, що додаються (додаток 1).

1.2                 Розробити та затвердити методичні рекомендації  щодо впровадження Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів у виховний процесс загальноосвітніх навчальних закладів (додаток 2).

2.     Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів району:

2.1                 Розробити заходи щодо практичного впровадження Основних орієнтирів виховання у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів.

до 01.01.2014 р.

2.2                 Здійснювати неухильне виконання заходів з метою поліпшення виховного процесу у навчальних закладах, підвищення відповідальності педагогічних працівників у справі виховання молодого покоління.

протягом навчального року

2.3                 Взяти до уваги та використовувати у практичній діяльності орієнтований комплексний календарно-тематичний план (додаток 3).

протягом навчального року

2.4                  Інформувати відділ освіти райдержадміністрації про виконання даного наказу  до 01 червня  та 01 грудня, починаючи з 2014 року.

3.     Головному спеціалісту відділу освіти Томай Т.А.:

3.1  Здійснювати   контроль за впровадженням Основних орієнтирів виховання.

 

 4. Контроль за виконанням наказу покласти на головного спеціаліста відділу освіти Могилів – Подільської РДА Томай Т.А.

 

Додаток 1

ЗАТВЕРЖЕНО                                                                                                                              

Наказ відділу освіти

Могилів – Подільської РДА

13.12.2013281

 

Заходи

щодо впровадження Основних орієнтирів виховання учнів

1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України

в загальноосвітніх навчальних закладах Могилів-Подільського району

 

з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

1.

Оновити тематику планів виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів, заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів, класних керівників відповідно до Основних орієнтирів виховання. 

Січень,  серпень

2014 р.

 

 

 

Керівники   загальноосвітніх навчальних закладів 

2.

Включити в програми та плани районних, шкільних  методичних об’єднань питання щодо впровадження в практику роботи Основних орієнтирів виховання. 

Січень  2014

РМК /Керівники  загальноосвітніх навчальних закладів 

3.

Вивчати, узагальнювати та поширювати кращий досвід впровадження Основних орієнтирів виховання в загальноосвітніх навчальних закладах району.

Постійно

Відділ освіти,  керівники загальноосвітніх навчальних закладів 

4.

Аналізувати стан впровадження в  роботу загальноосвітніх навчальних закладів Основних орієнтирів виховання  під час проведення серпневих нарад, засідань методичних, науково-методичних рад районного методичного кабінету, нарад  директорів, педагогічних рад.

постійно

Відділ освіти, керівники загальноосвітніх навчальних закладів 

5.

Проводити батьківські лекторії, семінари, батьківські збори з метою інформування щодо   змісту положень Основних орієнтирів виховання.

Постійно

Керівники  загальноосвітніх навчальних закладів 

6.

Сприяти розвитку органів учнівського самоврядування в  роботу загальноосвітніх навчальних закладах як осередку самореалізації особистості.

Постійно

РМК,

Керівники  загальноосвітніх навчальних закладів 

7.

Сприяти співпраці з питань виховання із дитячими та молодіжними громадськими організаціями

Постійно

Відділ  освіти

РМК  

Керівники  загальноосвітніх навчальних закладів 

8.

 Забезпечувати співпрацю з позашкільними навчальними закладами всіх типів, батьківською громадськістю з метою якісної реалізації Основних орієнтирів виховання. 

 

Постійно

 

 

 

 

Відділ  освіти

РМК  

Керівники  загальноосвітніх навчальних закладів 

Позашкільні установи

9.

Забезпечувати  методичний супровід  з питань виховання учнівської молоді.

Постійно

Відділ освіти райдержадміністрацій 

10.

Створити інформаційно-аналітичний банк даних: виховних технологій, виховних систем, досвіду реалізації інноваційних програм виховання, рекомендацій щодо взаємодії навчальних закладів з сім’єю

До 01.09.2014 року

Відділ освіти райдержадміністрацій  

РМК

11.

Вивчити та узагальнити кращий досвід впровадження «Основних орієнтирів виховання…» в загальноосвітніх навчальних закладах району та поширювати його серед педагогів, які здійснюють виховну роботу. Розглянути це питання на колегії  відділу освіти і  райдержадміністрації

Квітень 2014 року

 

 

Відділ освіти

РМК

12.

Вжити заходів щодо піднесення ролі виховання у педагогічному процесі навчальних закладів через ЗМІ

Постійно

 Керівники загальноосвітніх навчальних закладів

 

13.

Активізувати творчий потенціал та підвищити професійну компетентність педагогів у використанні технологій виховання шляхом проведення майстер-класів, практикумів, конкурсів професійної майстерності, творчих звітів, портретів педагогів тощо, які здійснюють виховну роботу

2013-2014 роки

Відділ  освіти

РМК  

 Керівники загальноосвітніх навчальних закладів

 

14.

Покращити роботу шкільних та районних  методичних об’єднань класних керівників. Оновити тематику їх засідань та форми проведення

2013-2014 роки

Відділ  освіти

РМК  

 Керівники загальноосвітніх навчальних закладів


Додаток 2

 

Методичні рекомендації щодо впровадження Основних

орієнтирів виховання учнів 1-11 класів у виховний процес

загальноосвітніх навчальних закладів

Вступ

Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011р. № 1243 затверджено Основні орієнтири виховання учнів 1 -11 -х класів загальноосвітніх навчальних закладів (далі - Орієнтири).

Метою Орієнтирів є створення цілісної моделі виховної системи на основі громадянських і загальнолюдських цінностей як орієнтовної для проектування моделей виховних систем у загальноосвітніх навчальних закладах України.

Основні орієнтири складаються із V розділів:

І. Пояснювальна записка.

II.Визначення проблеми.

III.Мета, чинники, проектно-технологічний підхід, структура
              моделі, принципи та зміст виховання.

IV.Вікові особливості учнів.
           V. Зміст виховної діяльності.

У І розділі «Пояснювальна записка» зазначено, що метою Основних орієнтирів виховання є побудова цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей як орієнтовної для проектування моделей виховних систем у загальноосвітніх навчальних закладах України та визначено завдання, передбачені для досягнення означеної мети.

Особлива увага звертається на створення відповідних психолого-педагогічних умов у навчальному закладі і наголошується, що виховання учнів реалізується у процесі організації навчально-виховної діяльності, позаурочної та позакласної діяльності, позашкільної освіти, роботи органів учнівського самоврядування, взаємодії з батьками, громадськими організаціями, державними установами.

У II розділі «Визначення проблеми» зазначено,що нині значно розвинулися громадянські цінності виховання, освітні заклади стали відкритими для батьків, розширюється кількість суб'єктів виховного впливу, узгоджуються їхні дії. Поряд з ознаками позитивних змін у вихованні загострилися і пенні протиріччя. Розробники Орієнтирів підкреслюють, що стан духовної культури і моралі суспільства в Україні викликає занепокоєння, а корозія усталених духовних цінностей за своїми масштабами становить глобальну соціальну проблему.

Про це свідчать надані результати опитування учнівської молоді та керівників навчальних закладів, що проведено у 2010 році в межах міжнародного проекту «Здоров'я та поведінкові орієнтації учнівської молоді України», а саме: збільшенні поширеності тютюнокуріння та вживання алкоголю, наркотиків, зростання кількості долучених до цього дівчат, зменшення віку початку статевого життя, збільшення кількості випадків насильства тощо. Все це свідчить про нагальну потребу посилення ефективності профілактичної роботи шляхом упровадження Орієнтирів у навчально-виховний процес ЗНЗ України. Сучасне виховання має стати засобом розвитку духовної культури, зупинення соціальної деградації, стимулом пробудження високих моральних якостей, особистісної відповідальності дітей та молоді.

Розділ III. «Мета, чинники, проектно-технологічний підхід, структура моделі, принципи та зміст виховання розкриває мету та чинники сучасного виховання. Першим і найважливішим чинником виховання,   як  зазначено   в  документі,   є   сім'я.   яка   через   власну культуру,   мову,   цінності   звичний вплив   на   виховання підростаючого покоління.  Другим   важливим чинником  виховання визначено школу, яка сьогодні покликана стати осередком виховання і тому головний акцент має переносились із засвоєння знань на виховання особистості з урахуванням її унікальної природи і вже на цій основі формувати у неї моральні цінності. Важливим чинником у вихованні, зазначено в Орієнтирах, мають виступати і соціальні інститути, які дають змогу покращувати та  коригували  виховання школярів. У розділі III також розкрито проекційно-технологічний  підхід у вихованні, що дає змогу перейти від «педагогіки заходів» до педагогіки цілеспрямованого формування особистісних рис і якостей молодої   людини,    структуру    виховної    моделі    національного виховання,основні     принципи та зміст сучасного   виховання. Наголошено,   що   головним завданням   сьогоднішньої   практики  є створення виховного простору розвитку особистості.

У IV розділі  «Вікові  особливості учнів» розкрито вікові особливості учнів початкової, основної та старшої школи та надано форми виховної діяльності, які доцільно використовувати під час роботи з ними.

V розділ «Зміст виховної діяльності» розкриває тематичний імісі виховної діяльності з учнями 1-11 класів та визначає виховні досягнення, які мають набути учні початкової, основної та старшої школи у результаті упровадження Орієнтирів.

Даний нормативний документ містить також перелік тематичних екологічних екскурсій, експедицій, маршрутів «вихідного дня», виїзних форм навчання у школах та позашкільних закладах України; комплексних навчально-тематичних екскурсій з учнівською та студентською молоддю (з відвідуванням визначних історичних, краєзнавчих, географічних, історичних,              етнографічних об'єктів) онлайн-ресурсів, рекомендованих для дітей, календар свят.

 

На що звернути увагу педагогам

Уся система виховної роботи у навчальних закладах середньої освіти має базуватися на Основних орієнтирів виховання. Упровадження даного документа розраховано на весь період виховної діяльності з учнями 1-4, 5-9, 10-11 класів з урахуванням їх вікових, індивідуальних та психолого-педагогічних особливостей.

У документі зазначено, що основою сучасного виховного процесу є людина як найвища цінність, а провідною тенденцією виховання стає формування системи ціннісного ставлення особистості до соціального і природного довкілля та самої себе.

Метою виховання, наголошено у документі, є формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал.

Педагогам-вихователям слід звернути увагу на те, що виховна мета є спільною для всіх ланок системи виховання та критерієм ефективності виховного процесу.

У Орієнтирах йдеться про зміст виховання, що складає науково обґрунтована система загальнокультурних і національних цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, природи, мистецтва і самої себе.

Орієнтирами визначено сім'ю та школу найважливішими чинниками   виховання   та   зазначено,   що   успішність   виховання школярів великою мірою залежить від особистості вчителя, який наділений високими моральними якостями, грунтовними знаннями, педагогічними технологіями, здатністю отримувати додаткові знання, що необхідні для практичної діяльності.

Рекомендуємо педагогам-вихователям, перш за все, опрацювати Орієнтири та звернути увагу на зміст та тлумачення таких термінів, як: громадянин, сім'янин, професіонал, виховна система, виховний простір, виховна програма, форми виховної діяльності (замість «заходів»), проектування виховної діяльності тощо.

 

Як упроваджувати Основні орієнтири виховання

Рекомендації керівникам навчальних закладів та заступникам

директорів з виховної роботи

Керівникам навчальних закладів слід створити належні умови для задоволення базових потреб особистості (фізіологічних потреб, потреби в безпеці, любові та прихильності, визнанні та оцінці, в самоактуалізації) та особистісного зростання кожного вихованця (створення ситуацій успіху та підтримки), його психолого-педагогічний  супровід  в    умовах  окремого  загальноосвітнього навчального закладу.

Для ефективного упровадження Орієнтирів у педколективі слід здійснити відповідні заходи, що передбачають доведення та актуалізацію мети виховання, ознайомлення з навчальними і виховними програмами, спеціальну підготовку вчителів, організацію педагогічної і психологічної допомоги сучасній родині у вихованні підростаючого покоління, комунікативу, інтерактивну взаємодію всіх суб'єктів виховного процесу.

Звертаємо увагу заступників директорів на реалізацію у процесі роботи особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах, оптимальне поєднання форм    організації   виховної   роботи:   індивідуальної,   групової   та масової.

Наголошуємо на тому, що практичне впровадження Орієнтирів передбачає створення нових виховних проектів як для навчального закладу в цілому, іак і дня окремого класу у формі плану виховної діяльності конкретної спільноти  (учнів,    педагогів,   батьків),   що визначає цілі (мету, завдання) та виховні справи, що забезпечують процес формування особистості.

Під час створення виховних проектів рекомендуємо враховувати, що його орієнтовними структурними елементами можуть бути:

·          назва, у якій має бути закладена основна ідея програми;

·          пояснювальна записка, в якій чітко визначається актуальність програми, аналіз виховної ситуації, мета й завдання програми, принципи та концептуальні підходи до її реалізації, зміст виховання, форми і методи виховної діяльності, очікувані (прогнозовані) результати;

·           вікові особливості учнів;

·          тематичний зміст, виховні досягнення та форми виховної діяльності;

·          основні ключові поняття та терміни;

·          використана література.

Перед розробкою виховних проектів необхідно, перш за все, здійснити аналіз виховної ситуації та виявити проблеми в організації виховного процесу. Наступним кроком є розробка змісту виховання, що спрямована на технологічне забезпечення усунення виявлених проблем, та організація діяльності протягом певного періоду роботи з учнями. Розробляти виховні проекти слід на весь період виховної роботи з учнями 1-4 класів, 5-9 та 10-11 класів з урахуванням їхніх вікових, індивідуальних та психолого-педагогічних особливостей.

Реалізація виховних проектів обов'язково має здійснюватися шляхом співпраці з органами учнівського самоврядування та інтеграції зусиль батьківської громади, представників державної влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров'я.

 

Рекомендації класним керівникам загальноосвітніх навчальних

закладів

У процесі виховання класним керівникам (вихователям) слід керуватися принципами особистісно орієнтованого підходу щодо розвитку здібностей, нахилів кожної дитини, створюючи умови для саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації на основі національних та загальнолюдських цінностей. Основними орієнтирами виховання передбачено реалізацію інтерактивних, діалогічних форм виховної діяльності, де учень - не просто виконавець   розроблених    вчителем    «заходів»,    а,    за    висловом

Ш. О. Амонашвілі, «активно допомагає у створенні самого себе». Рекомендуємо під час планування впроваджувати різноманітні форми виховної діяльності, що передбачають спільну діяльність і продуктивне спілкування дорослих і дітей.

Особлива увага приділяється організації виховної діяльності учнів з урахуванням їх вікових та індивідуальних особливостей. Для кожної вікової категорії дітей прийнятними с використання індивідуальних (консультації), групових (тренінги, дискусії, дебати, ділові та рольові ігри), колективних (проекти) форм діяльності.

Так, учні 1-4 класів, беручи участь у спільних видах діяльності, вчаться будувати свої взаємини з однолітками, входити в колектив ровесників; у них виникає потреба до взаємовимогливості та взаємодопомоги. Тому перед вчителем-вихователем постає важливе завдання: вирізняти мотиви вчинків, роз'яснюючи дитині їх сутність і правильність в різних типових життєвих ситуаціях, даючи їй можливість емоційного "переживання" разом із практичним застосуванням отриманих знань. Учитель мас допомогти дитині розвиватись від елементарних навичок поведінки до такою рівня, для якого необхідні самостійність у прийнятті рішенень, і моральний вибір.

Ураховуючи нову соціальну позицію підлітків 5-9 класів, завданнями педагогів є розвиток вольової поведінки учнів, навчання умінню володіти своїми емоціями, усвідомлювати їх тощо. Рекомендовано спрямовувати виховну діяльність учнів даного віку на формування їхнього вміння оцінювати власні можливості, ставити мету, навчатися розробляти власні програми самовдосконалення.

Класним керівникам 10-11 класів слід звернути увагу на розвиток мислення старшокласників, на становлення нових мотивів професійного та життєвого самовизначення, допомагати їм визначати та складати плани свого індивідуального розвитку.

Рекомендації вчителям-предметникам

Головною     умовою      дня      ефективного      запровадження Орієнтирів є забезпечення єдності навчально-виховної діяльності, тобто інтеграції навчання й виховання як двох взаємозалежних складових системи освіти.

Учитель-предметник засобами свого навчального предмета має формувати систему цінностей особистості, що виявляється через її власне ставлення до себе і людей, суспільства і держави, природи, праці та мистецтва.

З метою розкриття в учнів власних потенційних можливостей, нахилів і здібностей кожен учитель, формулюючи виховну мету уроку, має враховувати критерії виховних досягнень учнів відповідно до вікових особливостей учнів, зазначених в Орієнтирах, варіювати форми і методи діяльності, моделювати різні форми проведення уроків.

Так, пріоритетними у проведенні уроків для учнів 1-4 класів є активні методи, що спрямовані на самостійний пошук істини та сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи і творчості: ситуаційно-рольова гра, сюжетно-рольова гра, гра-драматизація, інсценування, гра-бесіда, гра-мандрівка, екскурсія, ігрова вправа, бесіда, тематичний зошит, усний журнал, групова справа, оформлення альбому, уявна подорож, конкурси, ігри, школа ввічливості, демонстрація, розповідь, моделювання, інсценізація, вікторина, екскурсія, хвилини з мистецтвом, година спостереження, година милування тощо.

Рекомендованими формами проведення уроків для учнів 5-9 класів є відверта розмова, тренінг, гра-експрес, рольова гра, вікторина, веселі старти та естафети, колективна творча справа (КТС), проект, колективне ігрове спілкування, похід, спартакіада, турнір, гра-анкета, колаж, ігрова програма, пошукова гра, екологічна стежка, художня галерея, конкурс-ярмарок, трудовий десант, інтелектуальна гра тощо.

Враховуючи вікові особливості учнів 10-11 класів (потребу в життєвому самовизначенні, спрямованості на майбутнє, визначенні свого життєвого шляху, майбутньої професії), рекомендовано проводити такі форми уроків, як: диспут, брифінг, відверту розмова, етичний тренінг, конкурс, ділову зустріч, етичний тренінг, тестування, екологічний десант, турнір ораторів, моделювання розвивально-виховних ситуацій, проект, брейн-ринг, сократівську бесіду, філософський стіл, дебати, бенефіс, колаж, презентацію, прес-шоу, круглий стіл, прес-конференцію, фоторепортаж, презентацію-захист, відкриту кафедру, тематичний діалог, захист проектів, поетичну вітальню, самотестування тощо.

Виховна мета уроку може формулюватися так:

·          викликати у дітей інтерес до...;

·          сприяти формуванню ціннісного ставлення до...;

·          виховувати почуття доброти;

·          пробуджувати співчуття до...;

·          формувати толерантність, вміння поважати інших;

·          заохочувати співробітництво дітей;

·          розвивати здатність до уяви;

·          виховувати турботливість і увагу до своїх рідних, старших людей;

·          формувати почуття відповідальності, вимогливості до себе, охайності, дбайливості, дисциплінованості, старанності, наполегливості;

·          виховувати шанобливе ставлення до народних традицій;

·          формувати розуміння краси в природі, предметах побуту, праці, людських взаєминах тощо.

Таким чином, результати навчання і виховання мають бути представлені у формі ставлень, умінь реалізовувати їх у різних поведінкових ситуаціях, у звичках та вчинках, у різноманітних людських якостях. 

Додаток 3

Орієнтований комплексний календарно-тематичний план

 

Спеціально організовані позакласні виховні заходи

Інтегровані виховні заходи в ході щоденних уроків

Спеціально організовані позаурочні виховні заходи

Робота з батьками та громадкістю

Термін

 

Свято Першого дзвоника «Здрастуй, люба школо!»

01.09

вересень - Місячник: «Увага! Діти на дорозі»

вересень

F:комплексний планкартинкиimages (23).jpg                01.09 - День знань

«право на освіту»

Логотип ШевченкоУсний журнал  «Тарасові заповіти»

Якби ви вчились так, як треба,

 То й мудрість би була своя.

Т.Г.Шевченко

Індивідуальна робота проводиться у співпраці з психологом, соціальним педагогом за корекційною програмою 

Ти знаєш, що ти - людина? Ти знаєш про це чи ні?

Усмішка твоя - єдина, Мука твоя - єдина, Очі твої -одні.

Більше тебе не буде. Завтра на цій землі

Інші ходитимуть люди, Інші кохатимуть люди –

Добрі, ласкаві й злі

Сьогодні усе для тебе - Озера, гаї, степи.

І жити спішити треба. Кохати спішити треба –

Гляди ж не проспи!

Бо ти на землі - людина, І хочеш того чи ні -

Усмішка твоя - єдина, Мука твоя - єдина, Очі твої - одні.

02-06.09

LOGOАкція «Збережи життя!» Девіз: «Знати, щоб себе уберегти та комусь допомогти!»

Організація дорожнього руху. Правила безпеки при переході вулиці.

C:Documents and SettingsАдминистраторРабочий столкартинки доповненіimages (25).jpg14.09 - День фізичної культури і спорту

Олімпійський урок

 

«Галерея добрих справ» - фото-звіт про оздоровлення влітку та добродійні справи.

 

Батьківські збори на тему _____________

09-13.09

Проект «Добродійна екологічна стежина». Гіпотеза: «Добрій людині буває соромно навіть перед собакою» Дослідження - «Енергія добродійних рук» на тему: «Мешканці великої стежинки (у парку чи лісі)» та акція «Зупинимо сміттєву повінь».

Рольова гра «Сходинки відповідальності» - зміна доручень в класі.

Участь батьків в проведенні акції «Зупинимо сміттєву повінь»

16-20.09

Індивідуальна робота «Якщо ви робите собі боляче - інші будуть вам робити боляче».

 

ІДС (індивідуальна добродійна справа):  «сенкан» на тему:  «Я це … або відверто про себе»

Гра «Майстерня Добродія». Зроби собі іграшку:  «Корова». Стратегія поведінки «Добре-погано»

http://levko.info/wp-content/uploads/2012/06/%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.jpg

4-та зустріч – гра «Будемо знайомі». «Дивись, не забудь: Людиною будь!»: етична бесіда за змістом вірша В. Плахотникова «Під парканом»; морально-етична вправа «Допиши, як вчиниш» за серією сюжетних малюнків «Кожній тварині добре лише у своєму домі!»

Засідання  батьківського комітету

Підготовка до проведення родинної зустрічі

23-27.09

 

 

жовтень

жовтень

F:комплексний планкартинкизавантаження (3).jpg

30.09 -   Всеукраїнський день бібліотек

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSYbeZ0ItTcQb2GR05P8X3aYcdTJE2ADQwNC9u0aTkxpm2CSNiJY5caW4lc01.10 - до Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана оголошення

«тиждень вдячності»

Старість не може бути щастям» — кажуть у народі.

Старість може бути спокоєм чи бідою.

Спокоєм вона стає тоді, коли її поважають і підтримують.

Бідою її робить самотність, неуважність, байдужість.

В. Сухомлинський

30-04.10

 

http://www.nppg.gov.ua/assets/images/calendar/world-animal-day.jpg04.10 – Міжнародний день захисту тварин

 

F:комплексний планкартинкиimages (29).jpg6.10 - День працівників освіти

Традиційні родинні зустрічі

F:комплексний планкартинкизавантаження (21).jpgСвято «Осінь золота завітала до бабусі й дідуся!»

 

Груповий моно проект-традиція: «РАДІЙ ЗА МЕНЕ, ЯК Я ЗА ТЕБЕ!»

 

Гра «Майстерня Добродія». Зроби собі іграшку: «Жабка». Стратегія поведінки «Добре-погано»

http://levko.info/wp-content/uploads/2012/06/%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.jpg

 

5-та зустріч – гра «Будемо знайомі». «Дивись, не забудь: Людиною будь!»: етична бесіда за змістом оповідання В.Осєєвої «Погано»; морально-етична вправа «Допиши, як вчиниш» за серією сюжетних малюнків «Не будь байдужим!»

Засідання  батьківського комітету

Операція «Сім’я»: Складання актів обстеження житлово-побутових умов сімей категорійних дітей.

07-11.10

Індивідуальна робота  

«Якщо ви цінуєте себе - інші будуть цінувати вас».

Рольова гра «Сходинки відповідальності» - зміна доручень в класі.

F:комплексний планкартинкиimages (31).jpg14.10 - День українського козацтва

Логотип ШевченкоУсний журнал  «Тарасові заповіти»

Бо хто матір забуває,

 Того бог карає,

 Того діти цураються,

 В хату не пускають.

Т.Г.Шевченко

 

 

Моно-проект  

«Знай свої права»     

Батьківська просвіта

Концепція реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень

14-18.10

Проект «Добродійна екологічна стежина». Гіпотеза: «Зима  – суворе випробування для рослин». Дослідження - «Енергія добродійних рук» на тему «Рослини малої стежини» та трудова справа «Підготовка клумб до зими»

Акція «Збережи життя!» Девіз: «Знати, щоб себе уберегти та комусь допомогти!»

LOGOПравила протипожежної безпеки. Причини виникнення пожеж, їх наслідки.

21-25.10

 

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR5-bWo4-kqsys3UBpMf_K-90DVMlZNLFlbHgoSjFOQa6YXR7-79AzXawTmКонкурс «Найзручніша годівничка для птахів»

Рольова гра «Сходинки відповідальності» - зміна доручень в класі.                    Індивідуальна робота

28.10 -01.11

листопад

листопад

F:комплексний планкартинкизавантаження (5).jpg9.11  -   День української писемності та мови

Гра «Майстерня Добродія». Зроби собі іграшку: «Сорока». Стратегія поведінки «Добре-погано» http://levko.info/wp-content/uploads/2012/06/%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.jpg

Традиційні родинні зустрічі

Гра-присвята «Сьогодні уродини в класної родини»                                

 

«Кожен має право всі свої таланти показати»

04-08.11

 

F:комплексний планкартинкизавантаження (8).jpg16.11 – Міжнародний день толерантності 

Всесвітній день боротьби з палінням16.11 – Всесвітній день боротьби з палінням

6-та зустріч – гра «Будемо знайомі». «Дивись, не забудь: Людиною будь!»: етична бесіда за змістом оповідання В.Сухомлинського «Соромно перед соловейком»; морально-етична вправа «Допиши, як вчиниш» за серією сюжетних малюнків «Природа – дім для тварин!»

Засідання  батьківського комітету

Рейд - перевірка умов проживання учнів, схильних до правопорушень, складання актів.

11-15.11

Індивідуальна робота

«Якщо ви безвідповідальні перед собою - інші будуть безвідповідальними поряд з вами».

F:комплексний планкартинкиimages (35).jpg   дкд: 22.11-    День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій в Україні

Логотип ШевченкоУсний журнал  «Тарасові заповіти»

Не дуріте самі себе,

Учітесь, читайте,

 І чужому научайтесь,

 Й свого не цурайтесь.

Т.Г.Шевченко

Рольова гра «Сходинки відповідальності» - зміна доручень в класі.

http://kiev-noc.org.ua/wp-content/uploads/2012/09/metoda-276x300.jpg

Батьківські нотатки

               ОБОВ’ЯЗКИ                 ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ ЩОДО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

18-22.11

Театр  «Добродій»    П’ЄСА – ГРА «ЛАЙДАК В КРАЇНІ ОДНООКИХ» 

ЧОГО ДРУГИМ ТИ БАЖАЄШ, ТОГО І СОБІ ЗАВЖДИ МАЄШ.

Проект «Добродійна екологічна стежина». Гіпотеза: «Інколи допомогти тваринам під силу тільки тобі…» Дослідження - «Енергія добродійних рук» на тему: «Мешканці великої та малої стежинки» та трудова справа «Годівничка».

Акція «Збережи життя!»

Девіз: «Знати, щоб себе уберегти та комусь допомогти!»

LOGOЗапобігання отруєнь. Поширення отруєння грибами, рослинами та їх насінням. Профілактика харчових отруєнь. Запобігання отруєнь хімічними речовинами

 

25-29.11

 

 

 

 

 

 

 

грудень - Місячник добродійності

грудень

06.12 – День збройних сил України

F:комплексний планкартинкизавантаження (10).jpg01.12.- Всесвітній день боротьби зі СНІДом

03.12 – Міжнародний день інвалідів

Перманентна добродійна операція «Я простягаю руку допомоги!»

02-06.12

спортивна Розвага «У доброті й великодушності не слабкість, а сила!»

                   14.12. – День добродійності в Україні.                      

День вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС

 

Пано: «Галерея твоїх добрих страв»

дкд: 10.12 – Всесвітній день прав людини

Тиждень правової освіти  

«Всі діти є рівними у своїх правах»

09-13.12

Логотип ШевченкоУсний журнал  «Тарасові заповіти»

 

  Добре жить

Тому, чия душа і дума

Добро навчилася любить!

Не раз такому любо стане,

Не раз барвінком зацвіте.

Т.Г.Шевченко

7-ма зустріч – гра «Будемо знайомі». «Дивись, не забудь: Людиною будь!»: етична бесіда за змістом оповідання В. Іванова «Найкраща ласка»

Батьківські збори на тему:______________

Рольова гра «Сходинки відповідальності» - зміна доручень в класі

 Індивідуальна робота «Якщо ви цінуєте себе - інші будуть цінувати вас»

         19.12 – День Святого Миколая

Гра «Майстерня Добродія». Зроби собі іграшку:  «Порося». Стратегія поведінки «Добре-погано»

http://levko.info/wp-content/uploads/2012/06/%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.jpg

LOGOАкція «Збережи життя!»

Девіз: «Знати, щоб себе уберегти та комусь допомогти!»

Правила безпеки при користуванні газом. Запобігання отруєння чадним газом. Домедична допомога при отруєннях.

16-20.12

26.12 -  1025 років Хрещення України-Русі (988)

 

Конкурс-виставка  новорічних ялинок, виготовлених із підручних матеріалів. акція «Буде наша ялинонька жить!»

Традиційні родинні зустрічі

F:комплексний планкартинкизавантаження (21).jpg«Новорічне свято»

 

23-27.12

 

 

 

 

 

січень

 

 01.01 – Всесвітній день миру Звернення «Нехай буде мир на планеті!»

30.12 – 03.01

 

Проект «Добродійна екологічна стежина». Гіпотеза: «Інколи допомогти тваринам під силу тільки тобі…» самостійна трудова справа «Годівничка».

06-10.01

січень

 11.01 - Всесвітній день спасибі

 

Моно-проект   «Знай свої права»     

8-ма зустріч – гра «Будемо знайомі». «Дивись, не забудь: Людиною будь!»: етична бесіда за змістом оповідання В.Сухомлинського «Петрик, собака й кошеня»; морально-етична вправа

Батьківська просвіта

 

Діти інваліди

13-17.01

 

Індивідуальна добродійна справа «Дякую!»

Рольова гра «Сходинки відповідальності» - зміна доручень в класі

Індивідуальна робота

«Якщо ви поважаєте себе - інші будуть поважати вас»

День соборності України2.01 – день Соборності України

Логотип ШевченкоУсний журнал  «Тарасові заповіти»

 

«В своїй хаті своя й правда, І сила, і воля»

 Т.Г. Шевченко

 

21.01 –  Міжнародний день обіймів

Виставка світлин «Найніжніші обійми у світі»

Засідання  батьківського комітету

Допомога в реалізації моно-проекту  «Ланцюжок вітань» - відправити листівки з вітаннями в усі куточки України, попросити підтримати ідеї соборності.

 

20-24.01

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRWlJACsOyRawDFjkxDsUtKli8WRlQ-YnBlF2uDZOU7L31ohWnUN4egpOg

 

 

 

 

29.01 - День пам’яті Героїв Крут

http://levko.info/wp-content/uploads/2012/06/%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.jpgГра «Майстерня Добродія». Зроби собі іграшку: «Журавлик». Стратегія поведінки «Добре-погано»

 

 

 

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTees6WVFiUPqyt68p7Ol79gIsdB-5RMcraSsfdXa-wG91krrj0YUaT9U3pТрадиційні родинні зустрічі

Гра-присвята «Сьогодні уродини в класної родини»

 

 

 «Кожен має право всі свої таланти показати»

27-31.01

 

             

 

 

 

лютий

лютий

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQTCRBkDz7QkHOBoK1GV5vIjKZiqqSr7EM2gmqikIgf5kbKhF3E9M0QoVGm 02.02 - День бабака

http://2.bp.blogspot.com/-S7l9qIEK0fE/T3Mxz5xuKaI/AAAAAAAAAK8/R_nHgspsN2k/s320/%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA.jpgКонкурс «Найзручніший будинок для птахів»

Рольова гра «Сходинки відповідальності» - зміна доручень в класі.

 

Допомога батьків у виготовленні шпаківень

03-07.02

Індивідуальна робота    «Якщо ви не прислухаєтесь до своїх почуттів - ніхто не буде розуміти вас»

 

14.02 - День всіх закоханих

 

Груповий  моно проект-традиція: «СЮРПРИЗ ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ»

Акція «Збережи життя!» Девіз: «Знати, щоб себе уберегти та комусь допомогти!»

Правила поведінки на кризі. Надання допомоги потерпілому на воді взимку LOGO

10-14.02

17.02 - Міжнародний день спонтанного вияву доброти

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRRLn54lZgCqTVZp_cLoPlnZrxU6g_NjZhOLeKK9sO3iw3P3yow7ol1PLsk21.02 - Міжнародний день рідної мови

9-та зустріч – гра «Будемо знайомі». «Дивись, не забудь: Людиною будь!» Етична бесіда за змістом оповідання М.Пришвіна «Ковток молока. Морально-етична вправа за серією сюжетних малюнків «Тварини не іграшки! Ніколи не зраджуй друзів»

http://kiev-noc.org.ua/wp-content/uploads/2012/09/metoda-276x300.jpg 

Батьківські нотатки

              

Організація навчальних занять удома

          

 

 

 

17-21.02

Логотип ШевченкоУсний журнал  «Тарасові заповіти»

І оживе добра слава,

 Слава України,

І світ ясний, невечерній

 Тихо засіяє…

Т.Г.Шевченко

Проект «Добродійна екологічна стежина». Гіпотеза: «Інколи допомогти тваринам під силу тільки тобі…» Дослідження - «Енергія добродійних рук» на тему: «Мешканці великої та малої стежинки»  та трудова справа «Шпаківня»

Рольова гра «Сходинки відповідальності» - зміна доручень в класі

Батьківська просвіта

Концепція реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів

24-28.02

Індивідуальна робота

«Якщо ви чесні з собою - інші будуть чесними з вами»

 

 01.03 - Міжнародний день боротьби з наркоманією та наркобізнесом

 

 

 

 

 

березень - присвята великому кобзарю

березень

08.03 - Міжнародний жіночий день

http://levko.info/wp-content/uploads/2012/06/%D1%82%D1%96%D0%BD%D1%96-%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.jpgГра «Майстерня Добродія». Зроби собі іграшку: «Сова». Стратегія поведінки «Добре-погано»

Традиційні родинні зустрічі

«Жінкам тепле слово і квіти»

03-07.03

Усний журнал  «Тарасові заповіти»

Схаменіться! будьте люди,

 Бо лихо вам буде

Т.Г.Шевченко.

Логотип ШевченкоОбніміться ж, брати мої,

 Молю вас, благаю!

                        Т.Г.Шевченко

Захід, присвячений 200-річчю від дня народження  Великого Кобзаря

 

10-та зустріч – гра «Будемо знайомі». «Дивись, не забудь: Людиною будь!»: етична бесіда за змістом казки «Хлопчик, який хотів бути метеликом»; морально-етична вправа: «Тільки Людина може захистити від кривди»

 

Участь батьків у підготовці та проведенні заходів, присвячений 200-річчю від дня народження                                                                                         Великого Кобзаря

10-14.03

                  20.03 - День весняного рівнодення

 

LOGOАкція «Збережи життя!» Девіз: «Знати, щоб себе уберегти та комусь допомогти!»               Правила безпеки з вибухонебезпечними предметами

Рольова гра «Сходинки відповідальності» - зміна доручень в класі.

 

 

Засідання  батьківського комітету

Адресна допомога:

Надання кваліфікованої допомоги неблагополучним   сім'ям   і функціонально неспроможним батькам

 

17-21.03

Проект «Добродійна екологічна стежина». Гіпотеза: «Природа потребує дбайливого використання».  Дослідження - «Енергія добродійних рук» на тему: «Рослини великої стежини (у парку чи лісі)» та акція «Первоцвіт»

Індивідуальна робота

«Якщо ви засуджуєте і критикуєте себе - інші чинитимуть так проти  вас»

27.03 - Міжнародний день театру

Театр  «Добродій»

П’ЄСА–ГРА: КАЗКА ПРО РОМТОМТОМИКА «ЛІСОВА МУЗИКА»

Всі, всі, всі, хто живе на землі.                                                                                                          Дуже потрібні дорослі й малі.                                                                                                                                    На всіх, всіх, всіх тримається світ.                                                                                     Про це забувати ніколи не слід.

24-28.03

 

 

 

 

 

квітень - Місячник довкілля і людини

квітень

 

           02.04 - Міжнародний день дитячої книги

01.04 - Міжнародний день птахів

Рольова гра «Сходинки відповідальності» - зміна доручень в класі

 

Батьківська просвіта Просвітницько-профілактичні заходи з питань протидії торгівлі людьми

31.03 –04.04

01.04 – День сміху   «Весела розвага»

Листівка - Вітаю авіатора12.04 - Всесвітній день авіації і космонавтики

07.04 - Всесвітній день здоров’я

11-та зустріч – гра «Будемо знайомі». «Дивись, не забудь: Людиною будь!»: етична бесіда за змістом віршів Л. Іванківа «Ти добро лиш твори повсюди», І. Драча «Добро твориться просто»; морально-етична вправа за серією сюжетних малюнків «Ти добро лиш твори повсюди». 

 

Участь батьків у підготовці та проведенні заходів до Всесвітнього дня здоров’я

07-11.04

Індивідуальна робота

«Якщо ви довіряєте собі - інші будуть довіряти вам»

                           

 

 

 

images (56)19.04 - Український День навколишнього середовища

 18.04 - Міжнародний день пам’яток та історичних місць

Традиційні родинні зустрічі

Гра-присвята «Сьогодні уродини в класної родини»

«Кожен має право всі свої таланти показати»

14-18.04

22.04 - Міжнародний день Землі

C:Documents and SettingsАдминистраторРабочий столкартинки доповненіimages (57).jpg  26.04 – Міжнародний день пам’яті Чорнобиля

LOGOАкція «Збережи життя!» Девіз: «Знати, щоб себе уберегти та комусь допомогти!»

Правила безпеки користування електроприладами, з джерелами електроструму

 

 

 

Участь батьків і допомога в трудовій справі «Квітники біля школи»

21-25.04